DR BR 58

Sjælland: Lynge-Gyde


lakʀ

Purjolök


Brakteaten från år 440 - 650 finns sedan 1874 i Nationalmuseet i Köpenhamn. Den har tidigare också kallats Hillerød. På fyndplatsen har tidigare en gravhög legat. Tolkningen är efter en av möjligheterna i Runenprojekt Kiel.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22