DR BR 22

Midtjylland: Over Hornbæk 3


þr[ī]t[u]gþ hag{e}la alla ã ãsulõ alh.

Trettionde: Alla som står upp ska till den kära gudinnans tempel!


Brakteaten finns på Nationalmuseet i Köpenhamn. Tolkningen är efter en av möjligheterna i Runenprojekt Kiel. Ordet trettionde syftar på en bön för den döde på trettionde dagen.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22