DR AUD 1997;262

Fyn: Roskilde-brakteat


nh?þ/w?ll | a?þru?

... fuþarkgw(?)


Guldbrateaten upphittades vid arkeologisk utgrävning 1997 på Sankt Ibs Vej i Roskilde. Runorna är ganska vilda och inte helt lätta att tolka. Brakteaten finns nu att se i Roskilde museum.

Foto © Christer Hamp 2010-05-23