DK SlB 12

Slesvig-benstykke 5


:: ::f:u:þ:o:r:k :: ::h:n:i:a:s :: ::t:b:m:l:R
kþk

-


Revbensbiten med runinskrift från 1000-talet är 18,5 cm lång och upphittades 1974 vid utgrävning på Plessenstraße, och finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad. Enligt Nationalmuseet är fuþarken numrerad med punkter för att fungera som nyckel till det vanliga lönnrunesystemet, där varje runa ersätts av två siffror, en för ätten och en för runans plats i respekitve ätt. Skiljetecknen i translitterationen ovan återger inte punkterna korrekt. Tyvärr ser man knappt några runor på bilden, och inga punkter alls.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29