DK SkL 9

Skåne: Lund-kam 3


ᛁᛆᛏᚱᛁᚾᚴ

iatrink

Eadric


Benkammen med runinskrift från 1000-talet finns utställd i Lunds universitets historiska museum. Danske Runeindskrifter på nätet föreslår tolkningen Eadric, ett engelskt mansnamn, men påpekar att i så fall måste man bortse från n-runan.

Foto © Christer Hamp 2013-05-18