DK Sk 82

Skåne: Hällestad-sten 3


: osbiurn : him:þaki : tuka : sati : stin ¶ : þasi : iftiR : tuka : bruþur : sin :

Åsbjörn, Tokes följeslagare, satte denna sten efter Toke, sin broder


Runstenen sitter inmurad i kyrkans östra yttervägg, söder om koret.

Foto © Christer Hamp 2013-05-20

Tillbaka till listan