DK Sk 72

Skåne: Fuglie-sten 1


' autr ' risþi ' stin ' þonsi ' ¶ ' auftiR ' auþ(a) ' bruþur ' ¶ ' sin ' han ' uarþ ' tauþr ' ¶ ' o ' kutlati ' kuþ ' hialbi ' ha(n)s ' silu

Eyndr reste denna sten efter Auði, sin broder. Han dog på Gotland. Gud hjälpe hans själ.


Stenen står rest på en kulle i villaträdgården närmast norr om kyrkan, ungefär i höjd med koret. Från vägen finns det en särkild ingång, numera utan skylt, och uppe vid stenen finns en soffa.

Foto © Christer Hamp 2016-08-18

Tillbaka till listan