DK Sk 12

Skåne: Lyngsjö-kalkristning 1


gesus k=rist
-ni : þan ær mik : skref

Jesus Kristus ... den som skrev mig


Inskriften är gjord på 1100- eller 1200-talet i putsen på insidan av muren i tornets första våning. Den har senare blivit övermålad av andra byggare.

N 55.935324
E 14.071354

Foto © Christer Hamp 2015-08-14