DK Sj 31

Sjælland: Roskilde-blyamulet


(k)ruks kristi kruks (·) (-)...(-)(i)(s)
u(s) kruks (:) iohan(u)s k(r)(u)(k)s
k(r)-(k)s luk(u)s kr(u)ks (m)a--
(f)u(f)(i)us kristina

Kors Kristi kors... kors Johannes kors. Kors Lukas kors. {ma...} {fufius}. Kristina.


Blypinnen från omkring år 1100 - 1400 återfanns vid en utgrävning på Hedegade i Roskilde år 2000. Den är 53 mm lång, har text på fyra sidor, och är ganska svårläst. Den sida av amuletten som syns på bilden är den som återges på andra raden ovan. Nu finns den att se på Roskilde museum.

Foto © Christer Hamp 2010-05-23