DK NJy 2

Nordjylland: Hæstrup-klokke


+ ake maria : kpasia plena : tominus * tikum beneeedik=ta u : in : muliær(i)ibus : æ=þ : be=netiktus : fruktus fentrikis : tui : iskil afe maria : kr

Hell dig Maria, full av nåd! Herren vare med dig. Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt! Eskil. Hell dig Maria ...


Klockan från omkring år 1200 hänger nu på Nationalmuseet i Köpenhamn.

Foto © Christer Hamp 2009-05-14