DK MJy 86

Midtjylland: Illerup-skjoldhåndtagsbeslag 2


ᚾᛁᚦᛁᛃᛟ ᛏᚨᚹᛁᛞᛖ

niþijo tawide

Niþijo gjorde


Sköldhandtaget av silver från 200-talet från Illerup, finns nu i Moesgård Museum, Århus. Runorna går från höger till vänster, alltså spegelvänt mot runorna här ovanför.
Peka på bilden för att se ristningen ifylld! Några av runorna stämmer inte med de standardiserade runor som syns här ovan. Runa 3 þ har fått båge åt båda hållen, riksom runa 9 w, och runa 12 e har rak överliggare.

Foto © Christer Hamp 2005-05-31

Tillbaka till listan