DK MJy 66

Midtjylland: Øster Alling-sten


: þuriR : ri=sþi ¶ : stin : þani : aftiR ¶ : fastulf : miuk-

Tore reste denna sten efter Fastulv Mjuk


Runstenen står rest i vapenhuset. Den upptäcktes 1627 då den låg som tröskelsten i ingångsdörren, där den låg fram till 1857. Den lär från början ha kommit från en gravhög i Oustrup.

Foto © Christer Hamp 2017-05-31