DK MJy 5

Midtjylland: Hvidbjerg-sten


b(e)þer : fo=r bo | bo

Be för Bo!
Bo


Rullsten av granit med medeltida runinskrift, inmurad i vapenuhuset på östra väggens insida. Upphittad i östra kyrkogårdsmuren.

N 56,57270
E 8,92803

Foto © Christer Hamp 2010-05-26