DK MJy 4

Midtjylland: Kragelund-døroverligger


ᛅᛋᛁ + ᛒᛆᚦ ᛭ ᚢᛆᚼᚿ + ᚱᛁᛋᛏ

æsi + baþ + uahn + rist

Äsi bad, Vagn ristade


Runorna är huggna på undersidan av överliggaren till portalen mellan vapenhuset och kyrkan. Inskriften är daterad till omkring år 1150.
Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

N 56,194375
E 9,412158

Ristare: Vagn

Foto © Christer Hamp 2008-05-29

Tillbaka till listan