DK MJy 33

Midtjylland: Klejtrup-sten


: auk : ift : ąmunta : | : sunaR : sun : sin :

... och efter Amunde, sin sonson


Runstenen från omkring år 970-1020 står på norra sidan om Klejtrup Sø, vid den smala Vadgårdsvej. Den upphittades vid plöjning 1978 och står nu nära fyndplatsen, men trots att den står vid en bäck är det inte troligt att den står på sin ursprungliga plats. Enligt Nationalmuseet är den snarare tappad vid transport till ett kyrkobygge vid sjön. Den är också uppenbarligen del av ett större monument med mer än en sten, men ingen annan sten har hittats.

N 56.603940
E 9.646798

Foto © Christer Hamp 2010-05-26