DK Bh 9

Bornholm: Klemensker-sten 7


... : ærkibiskubs : m(a)-ræ : hi- : ...-r : hæ...

... ärkebiskops ...


Bilden visar den större biten av den s.k. ärkebiskopsstenen. Detta och några andra runstensfragment sitter inmurade på utsidan av kyrkogårdsmuren norr om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21