DK Bh 31

Bornholm: Nyker-sten


lo.../(t)o... [l](e)t : resa : sten (:) þensa : eftir : suen : sun : sin : trenkr al(g)oþar ...una(u)i | ok | hans (:) (b)r(o)(þ)(u)r : krist : h|elgi | hal(b)(i) : siolu : þera | :: bryþra : be(g)ia :

Lo ... lät resa denna sten efter sin son Sven, en mycket god man, och efter hans broder. Helige Krist hjälpe de bägge brödernas själar.


Runstenen sitter klamrad till väggen i Nykers vapenhus. Den nedre delen av stenen satt tisigare i en lucka i kyrktornet och togs ut 1869. Den övre delen låg i köksgolvet på en gård i Nyker socken tillsammans med andra stenar från kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22