DK Bh 29

Bornholm: Åker-sten 3


þurst(e)[in : let : hka | efetR : su--]- (:) koþr : | þign (:)

Torsten lät hugga efter Sven, en god tegn.


Det som återstår av runstenen står rest vid korsningen Nybyvej – Bjælkestensvejen i sydöstra utkanten av Åkirkeby.

N55.062717
E014.929600

Foto © Christer Hamp 2013-05-21