D RAÄ Vika 182

Dalarna: Nyhyttan, Vika


ᛁᛁᚠᚢᛅᚦᚢᛘᛚᚱᛅᚦᛣᛁᛏᛁᚬ

iifuaþumlraþRitio

-


Inskriften finns i en byggnadsminnesmärkt lada på vägens södra sida i Nyhyttan. De äldsta stockarna är från träd fällda åren 1472 - 1473, men knappast den östra mellanväggen, som runorna är ristade på. Runorna är av vikingatida typ, och man kan bara gissa när de skars in i träet, kanske någon gång på 1800-talet? Inskriften omnämns i Riksantikvarieämbetets handlingar åtminstone 1991.

Foto © Christer Hamp 2009-08-23