Turkiet: Hagia Sohpia, Istanbul


ikl

ikl


Ristningen finns i Hagia Sophia i Istanbul, på marmorbalustraden i sista sektionen av den östra rundade delen på norra sidan, den del man kommer till sist när man besöker kyrkan. Inskriften är liten, drygt 2 cm lång och mycket ojämnt ristad. Jag har inte sett den beskriven i någon publikation.

Jag kan inte avgöra inskriftens ålder, eller om det verkligen rör sig om runor. Kombinationen ikl är de inledande runorna med vikingatidens sätt att skriva "England" (iklanti). Det skulle också kunna vara runor ur inledningen till tidens namn för våra dagars Istanbul, Miklagård. Om man ser till hur ovan ristare Halvdan var, som skrev sitt namn på balustraden på andra sidan mittskeppet, så kanske det är förklarligt att både första bokstaven och slutet på namnet saknas. Kanske det var alla runor ristaren kunde minnas i en situation där han kan ha riskerat upptäckt och känt sig pressad.

Foto © Christer Hamp 2004-04-15

Tillbaka till listan