Br Sc10

Skottland: Inchmarnock, Buteshire


... (k)rus : þine : til : kuþ-e--...
...(i) : k(r)u(s) : ...

... detta kors till ...
... kors ...


Fragmentet av ett stenkors från år 1000 - 1200 kommer från ön Inchmarnock i Inre Hebriderna. Det återfanns 1889, 50 meter norr om begravningsplatsen. På baksidan finns andra delen av inskriften med mindre runor.
Fragmentet finns normalt på Museum of Scotland i Edinburgh, men bilden här är tagen på utställningen Celtes et Scandinaves på Musée National du Moyen Age i Paris.

Foto © Christer Hamp 2008-11-23