Br E9

England: Pennington


ᚴᛘᛚ ᛬ ᛚᛂᛏᛆ ᛬ ᚦᛂᚿᛆ ᛬ ᚴᛁᚱᚴ ᛬ ᚼᚢᛒᛂᚱᛏ ᛬ ᛘᛅᛌᚢᚾ ᛬ ᚱᛆ- ᛬ ---

... kml : leta : þena : kirk : -ub-rt : masun : --- : ----... +

... Gammal lämnade denna kyrka. Hubert murare ...


Dörröverstycket av röd sandsten finns i St Michael's Church i Pennington, Cumbria, 2 km väster om Ulverston. Det sitter sedan 1927 inmurat i långskeppets västra vägg. Före 1917 satt det inmurat i en bod ett par hundra meter från kyrkan.
Språket i inskriften har nordiska rötter men är starkt påverkat av den engelska miljön. Möjligen kan texten berätta att Gamel de Pennington gav kyrkan till Conishead Priory, en händelse som är känd från andra källor, och som i så fall daterar inskriften till 1100-talet.

N 54.187296
W 3.131050

Foto © Christer Hamp 2010-06-18