England: Pada


ᛈᚪᛞᚪ

pada


Pada var troligen namnet på myntets utgivare. Myntet är från slutet av 600-talet och var ganska vanligt förekommande. Det här exemplaret finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Tillbaka till listan