England: Epa


ᛖᛈᚪ

epa


Epa var troligen namnet på myntets utgivare. Myntet är från omkring 700 och var ganska vanligt förekommande. Det här exemplaret finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Tillbaka till listan