England: Whitby 2


d=æus m=æus || godaluwalu || d=oh=elipæcy || ...

Min Gud, Gud allsmäktig hjälpe Cy-


Kammen av ben från omkring år 700 upphittades 1867 i en kökkenmödding vid klostret i Whitby. Den finns nu i Whitby Museum.

Foto © Christer Hamp 2010-06-17