Skottland: Ruthwell


[+Ond]geredæ hinæ God almehttig,
þa he walde on galgu gistiga,
[m]odig f[ore allæ] men.
[B]ug[a ic ni dorstæ ...]

... [Ahof] ic riicnæ Kyningc,
heafunæs Hlafard, hælda ic ni dorstæ.
Bismærædu ungket men ba ærgad[re]
ic [wæs] miþ blodæ [b]istemi[d],
bi[goten of ...]

[+]Krist wæs on rodi.
Hweþræ þer fusæ fearran kwomu
æþþilæ til anum. Ic þæt al bih[eald]
Sar[æ] ic wæs mi[þ] sorgum gidroe[fi]d, h[n]ag[ic ...]

miþ strelum giwundad.
Alegdun hiæ hinæ limwoerignæ
gistoddun him ... licæs [hea]f[du]m;
[bi]hea[l]du[n] hi[æ] þe[r ...]

 

Gud allsmäktig klädde av sig
när han ville stiga upp på korset
modig inför alla män
Buga [ vågade jag inte
men måste stå fast ]

Jag höll den store konungen högt
himlens herre, jag vågade inte röra mig.
Man gjorde narr av oss båda.
Jag var hal av blod
som kom [ från hans sida ]

Kristus var på korset
Då kom de snabba från fjärran,
ädla alla. Jag såg allt.
Jag böjde mig [ för krigarna ]

Sårad av spjut
lade de honom med trötta lemmar.
De stod vid hans liks huvud
de betraktade [ himlens herre ]


Stenkorset är över fem meter högt och står i kyrkan i Ruthwell i Dumfriesshire.
Korset höggs omkring år 700 och stod till mitten av 1600-talet nära altaret i kyrkan och beskrevs där av Reginald Bainbrigg. 1642 slogs det sönder och bitarna grävdes ned på kyrkogården och användes som golvbeläggning. Det restaurerades 1802 och flyttades åter in i kyrkan 1887. De bredare sidorna, norr och söder, har bibliska bilder och inskrift på latin. De smalare, östra och västra, sidorna är dekorerade med vinrankor och har en inskrift med runor, ett utdrag ur Dream of the Rood från omkring år 700, en av de äldsta gammalengelska dikterna.
En avgjutning i gips finns i Victoria and Albert Museum i London.
En annan del av Dream of the Rood citeras på Brysselkorset.

N 55.000458
W 3.407447

 

 

 

 

 

Foto © Christer Hamp 2010-06-18

Tillbaka till listan