England: Orpington


ᚨ ᛰ ᚩ
-ECÐÐANÐESECANCANHV
-ELTELAN7HEALDAN OR-----VM

æ œ o

-
För den som kan räkna ut hur räkna och behålla
ur


Detta anges i alla källor vara ett solur. Cirkeln är indelad i 16 delar, troligen betecknande de åtta böner som bads dygnet runt i klostren från 500-talet till 1900-talet. Stenen sitter inmurad på insidan av södra långväggen i gamla All Saints Church i Orpington, ett par mil sydost om centrala London. Den väggen bröts upp när den nya kyrkan byggdes som en fortsättning på tvärs mot den gamla kyrkan.
Translittereringen ovan är efter R. I. Page.

Foto © Christer Hamp 2015-06-23