England: Auzon-skrinet

Vänstra sidan


oþlæ unneg
Romwalus and Reumwalus
twoegen gibroðær a
fœdde hiæ wylif
in Romæcæstri :

Långt hemifrån
Romulus och Remus
två bröder
föddes upp av varghonan
i staden Rom


På skrinets vänstra sida hänger text och bild ihop. I bildens mitt ser vi Romulus och Remus dia varghonan, liksom hängande upp och ner. Men på bilden finns också en andra varg, som biter en av dem i foten, och fyra krigare. Den mest framträdande runan här är R (rad, rida, resa). Här ska alltså krigaren vara ute på uppdrag.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06